oneclickIT

Φιλικό προς τον χρήστη

περιβάλλον λειτουργίας, με χρήση διαφορετικών χρωμάτων και πολλαπλών παραθύρων,εύκολα στην διαχείριση και απομνημόνευση.

attendance

Σύνδεση με ρολόγια

βιομετρικά, proximity ή μαγνητικά για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας

access

Ωρομέτρηση και Έλεγχος πρόσβασης
Υποστηρίζει χρονοζώνες-επίπεδα πρόσβασης, ενεργοποίηση κυπρί και σειρήνας, στο ίδιο λογισμικό

 GDPR

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κρυπτογραφημένη Μεταφορά Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων

calendar
Ημερήσια , Εβδομαδιαία και Μηνιαία αποτελέσματα
holidays
Διαχείριση  Αδειών  εργαζομένων  με δικαιούμενες άδειες και
άδειες που έχουν αποδοθεί (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.ο.κ)
ανά έτος εργασίας καθώς και το Υπόλοιπο Αδειών ανά εργαζόμενο.

argia
Υπολογισμός Επίσημων ΑΡΓΙΩΝ
Αυτόματος υπολογισμός επίσημων αργιών, ορθόδοξων κινητών εορτών,
εθνικών εορτών και άλλων αργιών με δυνατότητα προσθήκης ή διαγραφής.

data
Αναλυτική καρτέλα στοιχείων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
1. Καταχώρηση απεριόριστων σχολίων με αυτόματη χρονοσφραγίδα
2. Τήρηση πρόσθετων στοιχείων για κάθε εργαζόμενο που αφορούν τη μισθοδοσία, τα ασφαλιστικά καθώς και τον έλεγχο πρόσβασης

rabdogram
Στατιστικά αποτελεσμάτων με δυνατότητα επιλογής της εκτύπωσης που θέλουμε και     
Στατιστικά ραβδογράμματα δυναμικού και παρουσιών ημέρας ανά τμήμα

DayNight
ΑΝΑΛΥΣΗ ωρών ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σε: Ημερήσια, Νυκτερινά  και
διαχωρισμός ωρών σε: Κανονικές, Υπερεργασίας / Ιδιόρρυθμης, Υπερωρίας

plan
Δημιουργία ΠΛΑΝΟΥ Εργασίας   
Μηνιαίο πλάνο εργασίας υπαλλήλων, για κάθε ημέρα εργασίας. Με μια ματιά μπορείτε να δείτε το δυναμικό της εταιρείας με ανάλυση της παρουσίας ή απουσίας των υπαλλήλων.
apoysia
Δυνατότητα Δικαιολογημένων ΑΠΟΥΣΙΩΝ
1. Δίωρες/τρίωρες απουσίες με επιλογή τύπου απουσίας από πίνακα προκαταχωρημένων αιτιολογιών και χαρακτηρισμός ως προσωπική ή υπηρεσιακή.
2. Δυνατότητα παρέμβασης από το χρήστη

id
 
Φωτογραφία υπαλλήλου και Δελτίο εργασίας προσωπικού
 • Ανάκτηση διεγραμμένων στοιχείων (με επέμβαση τεχνικού)
 • Αυτοματοποίηση προγραμματισμού εργασίας με διαχωρισμό των υπαλλήλων σε ομάδες (με τρόπο παραμετρικό)
 • Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υπαλλήλου με ανάλυση ημερών και ωρών σε εργάσιμες, μη εργάσιμες -ρεπό και αργίες
 • Ετήσια ημερολόγια παρουσιών και προγραμματισμού εργασίας
 • Ετήσια ημερολόγια επίσημων αργιών
 • Καταστάσεις προσωπικού με διαχωρισμό τμημάτων, ομάδων, κλιμακίων
 • Δυναμικό Δελτίο προσωπικού ημέρας (Παρόντες, Αδικαιολογήτως Απόντες, Σε Ρεπό,  κ.ο.κ)
 • Διαχείριση χτυπημάτων υπαλλήλων
 • Σύνδεση με προγράμματα μισθοδοσίας
 • Ταχυεγγραφές χτυπημάτων καρτών σε δικαιολογημένη απουσία
 • Σύνδεση με ρολόγια προσωπικού με ON-Line γραμμή, OFF-Line γραμμή ή Modems ή μέσω διαδικτύου INTRANET (VPN) ή ΙΝΤΕΡΝΕΤ με στατικές IP διευθύνσεις
 • Αναβαθμισμένοι αλγόριθμοι επεξεργασίας ώστε να είναι σύμφωνο με την εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία
 • Ασφάλεια προγράμματος
  Η έναρξη της εφαρμογής γίνεται μόνο με την εισαγωγή κωδικού χειριστή.
  Λειτουργίες και χειρισμοί χρηστών  όπως, άντληση, προγραμματισμός τερματικών κλπ., καταγράφονται στο ιστορικό
 • Ασφαλή μεταφορά στοιχείων από τα ρολόγια
  Η διαδικασία άντλησης των δεδομένων από τα ρολόγια γίνεται με τρόπο που  καθιστά απόλυτα
  ασφαλή τη  μεταφορά τους
 • Εκτυπώσεις με τοπικό ή δικτυακό εκτυπωτή και κατεύθυνση οποιονδήποτε εκτυπωτή έχει ορισθεί στο σύστημα
 • Η άντληση των τερματικών γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με προγραμματισμό της
  ώρας έναρξης της άντλησης σε χρονικά διαστήματα που θα ορίσει ο χρήστης

Καταγραφή… Επεξεργασία…  Αξιοποίηση…

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί η επιχείρηση, αλλά και τις ιδιαιτερότητές της (ελαστικά ωράρια, δίωρες απουσίες, μερική απασχόληση κλπ) το INTIME Business υπολογίζει έγκαιρα και αλάνθαστα το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού σας και συνδυάζει Ωρομέτρηση και Έλεγχο πρόσβασης στο ίδιο λογισμικό. 

 

Από το  μακρινό 1994, με την πρώτη έκδοση του INTIME Business στην αγορά, μέχρι και σήμερα με την τεχνολογική εξέλιξη λογισμικού και υπολογιστών, το ΙΝΤΙΜΕ Business ανήκει στα καλύτερα προγράμματα της αγοράς, που μπορούν να παραμετροποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες και απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.
Ένα πρόγραμμα που μιλάει στη γλώσσα μας ...