Λογισμικό Παρακολούθησης Περιπολιών
με κινητό τηλέφωνο
car
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περιπολιών
Πεζή & Εποχούμενη περιπολία
Στατικές Φυλάξεις
mandowntriagl
MAN DOWN
Σημαντική Λειτουργία για την
Προστασία Μοναχικών Εργαζόμενων
PANIC BUTTON red
PANIC BUTTON
Άμεση Ειδοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων
για απειλή ή κίνδυνο
_
GDPR
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κρυπτογραφημένη Μεταφορά
Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων
ISV
ΕΙΚΟΝΑ – ΗΧΟΣ  - ΚΕΙΜΕΝΟ
Αποστολή video / φωτογραφίας
Καταγραφή συμβάντων
nfc2
Διαχείριση Φυλάξεων  με  NFC
Με μόνη απαίτηση το κινητό σας τηλέφωνο να διαθέτει τεχνολογία NFC (Near Field Communication)
μπορείτε να έχετε μια απόλυτα ασφαλή καταγραφή από τα σημεία ελέγχου
economy2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με κλιμακωτή / ετήσια χρέωση
Δεν χρεώνεστε τα σημεία ελέγχου (checkpoints).
Η χρέωση των υπηρεσιών μας είναι ετήσια και  ανάλογη με  τον αριθμό των κινητών που χρησιμοποιείτε για τις φυλάξεις
anafora2
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Συμβάντων
Άμεση αποστολή αναφορών συμβάντων / θέσης φύλακα ή περιπολικού σε πραγματικό χρόνο
check3
ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ φυλάκων  (έναρξη - λήξη βάρδιας)
Εύκολος υπολογισμός χρέωσης πελατών ανά σημείο /χρόνο φύλαξης
Βέλτιστος Προγραμματισμός περιπολιών
in house
ΑΣΦΑΛΕΙΑ “In house”
Νοιώστε απόλυτα ασφαλείς και πετύχετε την μέγιστη ταχύτητα, αφού  εσείς έχετε τον έλεγχο της  εφαρμογής,
με το πρόγραμμα βάσης PATROL SERVER, που είναι εγκατεστημένο στο χώρο σας.
checkpoint
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περιπολιών/Στατικών  Φυλάξεων/Έλεγχος Checkpoint
Γεωγραφικό Στίγμα με απεικόνιση  φυλάκων και οχημάτων σε χάρτη, Real time  καταγραφή θέσης (με χρήση ετικετών NFC)
Επιτήρηση περιπολίας φυλάκων
Live / On line ενημέρωση του κέντρου ελέγχου της εταιρείας σας
syndesh
ΣΥΝΔΕΣΗ με  Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας
Το Time Patrol  μπορεί να συνδεθεί με το πρόγραμμα λήψης και διαχείρισης σημάτων συναγερμού της εταιρείας μας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
προσφέροντας στους πελάτες του κέντρου σας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας