Λογισμικό για Κέντρα Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας

 
Το πρόγραμμα Κένταυρος -  CENTAUR-NET αποτελείται από ένα πακέτο εφαρμογών που καλύπτουν  όλο το φάσμα των εργασιών που εκτελούνται σε ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων  Συναγερμού & Εικόνας.
  Το CENTAUR-NET χρησιμοποιεί κοινές βάσεις σε όλα τα επιμέρους προγράμματα που το απαρτίζουν, ενορχηστρώνοντας παραδειγματικά ένα εξαιρετικά πολύπλοκο  αλλά απόλυτα ακριβές και αξιόπιστο σύνολο. 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά CENTAUR NET

 • Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM, GPRS, SMS, αναπάντητες κλήσεις)
 • Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος του συναγερμού
 • Υποστήριξη οποιουδήποτε πρωτοκόλλου (ContactID, SIA, 4X2, κ.α)
 • Χρήση virtualmachines για μείωση κόστους συντήρησης και αγοράς δικαιωμάτων
 • Αυτόματη ή  χειροκίνητη κωδικοποίηση συνδρομητώn
 • Tαχύτατη καταχώρηση συνδρομητή με βασικό και εναλλακτικό κωδικό
 • Αναγνώριση κλήσης και πλήρη καταγραφή σημάτων και ενεργειών στο ιστορικό
 • Τήρηση ιστορικού (ανά μήνα) για όλα τα έτη
 • Αυτόματη αποστολή Fax, Email και SMSτων διαχειρισθέντων σημάτων
 • Έλεγχος λήψης test, υπερβάσεων ή άλλων προγραμματισμένων σημάτων
 • Παρακολούθηση on-off με χρήση ενός ή περισσοτέρων ωραρίων
 • Πραγματικό on-linebackup, από όλα τα τερματικά δικτύου
 • Απεριόριστος αριθμός κωδικοποιήσεων ανά εγκαταστάτη, συνδρομητή ή πίνακα
 • Απερίοριστος αριθμός ενεργειών χειριστή, τηλεφώνων, ζωνών, χρηστών
 • Πλήρη διαχείριση συνδρομών με αυτόματες χρεώσεις συνδρομητών
 • Σύστημα εσωτερικής ενημέρωσης εργασιών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης
 • Πλήθος καταστάσεων, ιστορικών συνδρομητών, λογαριασμών, με πολλαπλά φίλτρα εύρεσης
 • Λήψη ιστορικού απομακρυσμένης πρόσβασης
 • Διαχείριση εργασιών με πελάτες (τεχνικές εργασίες, ραντεβού, εντολές συντήρησης κλπ)
 • Στατιστικά ραβδογράμματα για την αποδοτικότερη κατανομή των διαθέσιμων τηλεφωνικών γραμμών
 • Διαρκής έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων (ISMS –InformationSecurityManagementSystems)
 • Ηχητική ειδοποίηση ανάλογα με το είδος του σήματος

 

Centaur-Net Server

Action View

Δέκτες - Τεχνολογίες Λήψης

OS-VISION Λήψη Εικόνας

Διαχείριση Ενεργειών (CRM)