Ωρομέτρηση Προσωπικού 

IntimeBusiness.microΗ συμβολή του προγράμματος ωρομέτρησης προσωπικού IΝ-ΤΙΜΕ  στον νευραλγικό τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορεί να θέσει τις προυποθέσεις για  την ανάπτυξη, την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά   και την επιβίωση της επιχείρησης σας σε ένα ολοένα και αυξανόμενα  
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Με την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση των στατιστικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής, αποκτάτε το  αναγκαίο πλεονέκτημα του εκσυγχρονισμού και  κερδίζετε χρόνο και χρήμα