Κανάλια Λήψης Σημάτων Συναγερμού

 

Τα κανάλια αποτελούν το τμήμα του λογισμικού που συνδέεται με τους δέκτες λήψης σημάτων  (φυσικούς ή ειδικά προγράμματα).

 

Τα κανάλια αποτελούν το τμήμα του λογισμικού που συνδέεται με τους δέκτες λήψης σημάτων  (φυσικούς ή ειδικά προγράμματα).

Ο τρόπος σύνδεσης γίνεται με διάφορες τεχνολογίες όπως σειριακή επικοινωνία (RS232/RS485/USB) αλλά και μέσω σύνδεσης SOKET TCP/IP.

Λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων αποκωδικοποίησης ,ανάλογα του τύπου των δεκτών , στα κανάλια έχουμε ενσωματώσει πλήθος αλγορύθμων αποκωδικοποίησης.

Το κάθε κανάλι διαθέτει σελίδα ρύθμισης παραμέτρων και μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε σε οθόνη - πλαίσιο (διεργασία ροής εισερχομένων) την επικοινωνία με τον δέκτη.

 

 Σελίδα ρύθμισης παραμέτρων 

 

 

Διεργασία ροής εισερχομένων

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΤΕΣ

 • FBIIFBII
 • HOFFMANHOFFMAN
 • IXIONIXION
 • SG-SYSTEM-IIISG-SYSTEM-III
 • TELLRACKsTELLRACKs
 • ademcoademco
 • paradoxip512paradoxip512
 • radionixradionix
 • sirionsirion
 • surgardsurgard
 • systemiisystemii

Simple Image Gallery Extended