Δέκτες TCP/IP Gate Servers

 

Οι πύλες εισόδου (Gete Serves) εκτελούν πολλαπλές εργασίες. Η πρωταρχικήτους ιδιότητα είναι να ανοίγουν μία πύλη εισόδου για την εξυπηρέτηση συνδέσεων απομακρυσμένων εφαρμογών ή συσκευών (Clients) που θέλουν να μεταφέρουν δεδομένα. Έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις χωρίς περιορισμό των Clients. Οι διεργασίες αυτές διαθέτουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα (Sirion - Paradox, DC-09 SIA IP, MULTICOM - ROEL - ARTION, MICRON κλπ, για νε λειτουργούν ως δέκτες σημάτων συναγεμού. Λειτουργούν επίσεις σαν διαμεσολαβητές μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε εφαρμογές που μπορούν να τρέχουν σε οποιδήποτε υπολογιστικό σύστημα που μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο.

 

 

Η κάθε πύλη διαθέτει σελίδα ρύθμισης παραμέτρων και μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε σε οθόνη - πλαίσιο (διεργασία ροής εισερχομένων) την επικοινωνία με τους clients.

 Σελίδα ρύθμισης παραμέτρων 

Διεργασία ροής εισερχομένων

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GPRS - TCP/IP - ETHERNET

 • FBIIFBII
 • HOFFMANHOFFMAN
 • IXIONIXION
 • SG-SYSTEM-IIISG-SYSTEM-III
 • TELLRACKsTELLRACKs
 • ademcoademco
 • paradoxip512paradoxip512
 • radionixradionix
 • sirionsirion
 • surgardsurgard
 • systemiisystemii

Simple Image Gallery Extended